Projekt „Nabídka práce“ nabízí inzerci pracovních nabídek na plakátu s jednotnou grafikou. Plakáty jsou distribuovány do desítek obcí a měst na Berounsku, Hořovicku a Praze-Západ (podrobný rozpis obcí naleznete v online excelu).

Nejméně jednou je plakát ve všech obcích zkontrolován a případně doplněn, opraven. Fotky vylepených plakátů jsou k dispozici inzerentům.

Inzerát je dále možné otisknout v magazínu „Kurýr“, který vychází každý měsíc v nákladu 5000 ks/číslo. Tato možnost je nabízena za příplatek.

První číslo „Nabídky práce“ vyšlo v září 2019. Podobu listopadového čísla naleznete níže, starší vydání jsou pod ním.

Ceník zasíláme e-mailem. Uzávěrka pro následující číslo je 17. 12. 2019.

.